rozpaść się

Coś rozpadło się w pył, w proch «coś wielkiego, doniosłego, znaczącego nagle przestało istnieć, zniknęło bez śladu»: (...) jaskinia faszyzmu i militaryzmu hitlerowskiego – Berlin – rozpadła się w proch. ŻW 04/05/1945.
Coś rozpadło się jak domek z kart zob. domek.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozpaść się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}rozpadać się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}rozpaść się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk Vc, rozpaść siępasę się, rozpaść siępasie się, rozpaść siępaś się, rozpaść siępasł… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpaść się — dk XI, rozpaść siępadł się, rozpaść siępadłszy się rozpadać się ndk I, rozpaść sięają się, rozpaść sięał się 1. «rozdzielić się na części, rozłamać się, roztrzaskać się, rozlecieć się» Budynek rozpadł się w gruzy. Talerz rozpadł się na kilka… …   Słownik języka polskiego

  • porozpadać się — dk I, porozpadać sięda się, porozpadać sięają się, porozpadać sięał się «o większej liczbie czegoś: rozpaść się (kolejno); rozpaść się (stopniowo) na wiele części» Nadwątlone mury porozpadały się …   Słownik języka polskiego

  • rozlecieć się — ndk VIIa, rozlecieć sięci się, rozlecieć sięciał się, rozlecieć sięcieli się rozlatywać się ndk VIIIa, rozlecieć siętuje się, rozlecieć siętywał się 1. «o dużej liczbie ptaków, owadów: polecieć w różne strony, lecąc rozproszyć się, rozsypać się w …   Słownik języka polskiego

  • rozleźć się — dk XI, rozleźć sięlezie się, rozleźć sięlazł się, rozleźć sięleźli się, rozleźć sięlazłszy się rozłazić się ndk VIa, rozleźć sięłazi się, rozleźć sięził się, rozleźć sięłażą się, rozleźć sięłazili się 1. pot. «leząc rozpełznąć się, rozejść się… …   Słownik języka polskiego

  • rozpadać się — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, rozpadać sięa się, rozpadać sięają się {{/stl 8}}– rozpaść się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc, rozpadać siępadnie się, rozpadać siępadł się, rozpadać siępadła się, rozpadać siępadli się {{/stl 8}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpęknąć się — dk Vc, rozpęknąć sięnie się, rozpęknąć siępękł się a. rozpęknąć sięknął się, rozpęknąć siękła się, rozpęknąć siękłszy się rzad. rozpękać się ndk I, rozpęknąć sięka się, rozpęknąć sięają się, rozpęknąć sięał się «pękając rozpaść się, rozerwać się» …   Słownik języka polskiego

  • rozstąpić się — dk VIa, rozstąpić siępi się, rozstąpić sięstąp się, rozstąpić siępił się rozstępować się ndk IV, rozstąpić siępuje się, rozstąpić siępuj się, rozstąpić sięował się 1. «o dwóch lub więcej osobach (rzadziej o zwierzętach): usunąć się na boki,… …   Słownik języka polskiego

  • porozlatywać się — dk VIIIa, porozlatywać siętuje się, porozlatywać sięywał się 1. «o większej liczbie osób, zwierząt, ptaków: odlecieć, odbiec (kolejno) w różne strony; rozproszyć się, porozbiegać się» Dzieci porozlatywały się po boisku. 2. «o większej liczbie… …   Słownik języka polskiego

  • porozłazić się — dk VIa, porozłazić sięzi się, porozłazić sięłażą się, porozłazić sięłaź się, porozłazić sięził się 1. pot. «o większej liczbie osób lub zwierząt: rozejść się w różne strony; porozchodzić się» Towarzystwo porozłaziło się po kątach. Kury… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.